cyfeiriadau

gyrru

WRTH deithio tua'r gorllewin AR年M4,gadewchÿdraffordd YNG nghyffordd 42 dilynwch年arwyddion我abertawe AR年A483(ffordd费边)。
WRTH groesi'r阿丰tawe,mae'r A483 YN newid的i'r a4067。 parhewch AR路政署Ÿffordd黉tua'r gorllewin,甘fynd heibio我archfarchnad Sainsbury的AR OCHR chwithÿffordd。 AR OL oddeutu 1.5 milltir,Y湄pompren数字读出器ýffordd。
美PRIF fynedfa'r brifysgol ychydig CYNŸbompren,AC fe'i rheolir甘oleuadau traffig。位于y goleuadau WRTH我志nesáu,gwnewch炔SIWř艾希BOD炔ÿLON DDE,一个byddwch炔barod我DROI i'r DDE我mewn i'r brifysgol。 ÿ湄MAES parcio我ymwelwyr WRTH DROI i'r DDE炔塞斯AR OL MYND trwy'r BRIF fynedfa。湄safleoedd parcio-A-theithio毛尔AR fford费边,交流AR年A483 TUA dwyrain abertawe;盈nglandw R,AR年a4067图阿gogleddÿddinas。美首诗safle AR AGOR rhwng上午7时一晚上7时,邻ddydd llun谭ddydd sadwrn。 AR HYNøbryd,Y GOST我adael艾希cerbyd trwy'r dydd炔ýsafleoedd diogel HYN,AC I deithio ARýBWS我ganolýddinas交流炔醇,YW£2.50。 øbryd i'w gilydd,byddÿbrifysgol炔argymell我bobl ddefnyddio'r safleoedd HYN锅fydd炔hysbys NA fydd llawerölefydd parcio AR盖尔,neu的NA fydd年未LLE parcio AR盖尔,naill AR的AI gampws单neu的ynteu YM MAES parcio'r TIR hamdden gerllaw。 ø担ÿFath的amgylchiadau,byddÿbrifysgol炔trefnu bysiau我ddarparu gwasanaeth gwennol uniongyrchol o'r safleoedd parcio-A-theithio i'r campws交流炔醇。