ymgysylltuâ'rmyfyriwr YM mhrifysgol abertawe

CEIR llwythøddigwyddiadau,gweithgareddau一个mentrau gwahanol我fyfyrwyr fanteisio arnynt YMA YM mhrifysgol abertawe。 p'un一个OES gennych ddiddordeb mewn ailgylchu,bioamrywiaeth,LLES NEU rywbeth YNŸ卡诺尔,美gennym rywbeth AR艾希cyfer!

Ÿwobr cynaliadwyedd YW EIN rhaglen unigryw我ymgysylltuâmyfyrwyr。 lawrlwythwch EIN taflen wybodaeth上午Ÿwobr cynaliadwyedd我焊缝drosoch志艾希匈奴。瘿myfyrwyrøunrhyw bwnc,mewn unrhyw flwyddyn o'u GRADD,weithio tuag在ennillýwobr议员炔ystod EU hamser YM mhrifysgol abertawe。呃mwyn ennillŸwobr mae'n rhaid cwblhau gweithgareddau sy'n gysylltiedigâchynaliadwyedd OCHR YN OCHRâ'r添cynaliadwyedd,发现undebÿmyfyrwyr一个chyd-fyfyrwyr。

cewch ragorØwybodaeth上午BA法特赫Øweithgareddau sydd ynghlwmâHYN drwy ddarllen EIN dogfen meini prawfŸwobr cynaliadwyedd。

caiffŸwobr EI chydnabod YN ffurfiol OCHR YN OCHRâ'chGRADD,交流协会路政署YN OED YN cyfrannu在艾希adroddiad cyflawni addysg uwch(听到)。 CEIR ystodØgyfleoedd我阴气wneud CAIS上午阿里安我gynnal艾希prosiectau cynaliadwyedd ymarferol NEU arbrofol艾希浑邪rhan o'r meini prawf AR gyferŸwobr阿里安AC黄色葡萄球菌。 dyma RAI o'r ffynonellau阿里安ychwanegol AR gyferŸprosiectau HYN:

  • ÿ许可gwyrdd AR gyfer cymdeithasau myfyrwyr(阿里安甘undebÿmyfyrwyr)
  • dyfarniadau mentergarwch prifysgolion桑坦德(阿里安甘雷斯)
  • cyfleoedd我GODI阿里安torfol(cynhelir甘ÿbrifysgol)

我greu cofnod gwobr cynaliadwyedd,mewngofnodwch我黑板dewis “gwobr cynaliadwyedd myfyrwyr” o'r rhestr。 dywedwch wrthym BA weithgareddau cynaliadwyedd rydych wedi'u gwneud drwy lenwi'r blychau炔ýllyfr gwaith dyfarnu。 anfonwch电子博斯特原子我ddweud wrthym艾希BOD WEDI llenwi'r霍尔flychau AR lefel dyfarniad o'ch dewis志。 byddwn YN adolygu艾希cofnod交流YN cysylltu的卡。

gallwch ddarllen MWY上午Ÿwobr cynaliadwyedd AR wefan myuni。

darllenwch ragor我盖尔gwybod MWY上午Ÿdigwyddiadau ymgysylltuâmyfyrwyr eraill rydym YN欧盟cynnig。

dewch YN wirfoddolwr cadwraeth

A volunteer helping to plant

Ÿprosiect ynni myfyrwyr