sicrhau dyfodol cynaliadwy drwy ddatblygu gwybodaeth一个sgiliau

trwy gynnig cysylltiadau cryf AR平Ÿbrifysgol,rydym YN ymrwymedig我roi'r wybodaeth,Y sgiliau a'r海德i'n人员A'N myfyrwyr我greu dyfodol MWY cynaliadwy。

湄CODI ymwybyddiaethöfentrau cynaliadwyedd一个LLES,rhannu EIN cyflawniadau,cynnig amgylchedd BYW一个gweithio cynaliadwy一个hyrwyddo一个datblygu addysg AR gyfer datblygu cynaliadwy一个dinasyddiaeth FYD-eang(esdgc)OLL炔bethauýgallwn EU gwneud我wreiddio cynaliadwyedd AR绘制EIN campysau 。

cliciwch ARŸdolenni伤残人体育组织我ganfodŸgwaith rydym YN EI wneud我sicrhau BOD甘EIN人员A'N myfyrwyr年wybodaeth a'r报价Ÿ湄欧盟汉根arnynt我gynnwys cynaliadwyedd YM mhob agwedd AR fywyd campws。 gallwch盖尔MWYØwybodaeth上午EIN rhaglen ymgysylltuâmyfyrwyr,Y wobr gynaliadwyedd,drwy glicio ARŸddolen“ymgysylltuâmyfyrwyr”。 OS hoffech wybod MWY上午膨胀,EIN rhaglen ymgysylltu工作人员,cliciwch ARÿddolen“ymgysylltu工作人员”。