gwreiddio diwylliant sy'n cefnogi dyfodol cynaliadwy我bawb

YM mhrifysgol abertawe,ymdrechwn我ddatblygu一个chefnogi diwylliantÔymgysylltu一个chydweithio ynghylch materion sy'n ymwneudâchynaliadwyedd炔EIN cymuned leol a'r gymuned ehangach。

EIN点头YW BOD YN sefydliad addysg uwch sy'n arwainŸffordd阿兰cynaliadwyedd,LLE美系统rheoli amgylcheddol gynhwysfawr wedi'i gwreiddio YM mhob rhan o'r sefydliad。 cefnogir HYN甘fyfyrwyr员工sy'n wybodus上午faterion cynaliadwyedd交流YN cynnal欧盟gweithgareddau mewn MODD sy'n ystyriol o'r amgylchedd。 rydym YN ymdrechu我greu diwylliantØwirfoddoli cymunedol YNŸbrifysgol,一个fydd YN fodd我威娜LLES EIN人员A'N perfformiad amgylcheddol,甘feithrin cysylltiadau cryf AG elusennau一个sefydliadau cymdeithasol交流amgylcheddol lleol eraill。

gallwch ddysgu MWY伤残人体育组织时EIN gwaith我wreiddio diwylliantØddatblygu cynaliadwy YM mhrifysgol abertawe: