tiroedd syfrdanol LLE gallwch weithio,astudio一个chwarae

lleolir EIN campws展区单hanesyddol mewn parcdir hyfrydöfewn展区单; dyma未øBRIF fannau gwyrdd abertawe sy'n darparu erwauöbarcdir gwyrddlas我bawb EU mwynhau。湄campwsÿBAE newydd炔ymylýtraeth一个GER safleöddiddordeb gwyddonol arbennig(soddga)twyni crymlyn,sy'n cynnig cynefinoedd格兰MOR我智EU harchwilio'n hamddenol。

caiff EIN tiroedd hyfryd EU rheoli甘DIMöarbenigwyr rheoli tiroedd proffesiynol sy'n ymrwymedig i'w datblygu a'u cadw,邪ÿ瘿EIN cymuned amrywiol炔ýbrifysgol fwynhau amgylchedd unigryw我盖尔seibiant o'u hastudiaethau NEU的EU gwaith。

tiroedd arobryn

湄tiroedd campws展区单一个champw​​sýBAE WEDI ennill statwsÿfaner werdd,sy'n golygu脉NI yw'r unig brifysgol DAU gampws YNG nghymru我ennillýwobr nodedig议员上午EIN DAU safle。 rydym hefyd WEDI cystadlu'n llwyddiannus YN rheolaidd盈nghystadleuaeth abertawe YN EI blodau,甘ennillÿwobr efydd时许年cystadleuydd newydd gorau a'r wobr黄色葡萄球菌上午Ÿ比讷茅尔gorau。

伤残人体育组织gallwch archwilio EIN tiroedd一个dysgu SUT gallwch EIN helpu i'w datblygu a'u cynnal a'u cadw。

Planhigyn yng Ngerddi Botaneg Parc Singleton
Coedwig ar diroedd Campws Parc Singleton
Pwll dwr Adeilad Glyndwr
年ORACL ar gampws Parc Singleton
Myfyrwyr yn cerdded heibio Abaty Singleton
Myfyrwyr yn cerdded drwy dwyni tywod Crymlyn
Gerddi Blodau Gwyllt 植物INDUSTRIA, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe

cysylltwchâthîmÿtiroedd

TIM tiroedd prifysgol abertawe,campws公园单,abertawe SA2 8页

E-博斯特: grounds@abertawe.ac.uk