croeso i'r tudalennau caffael allanol AR gyfer prifysgol abertawe。 cynlluniwydŸtudalennau HYN我的投资回报率gwybodaeth我ddarpar gyflenwyr。 dylai人员ÿbrifysgol glicio YMA我fynd为y dudalen caffael fewnol。  mae'r HYNÿmae'r brifysgol炔EI gaffael阿兰nwyddau一个gwasanaethau,a'r fforddÿmae'n gwneud HYN炔hanfodol我wireddu EI gweledigaeth strategol ehangach。甘荣BOD YN gwario£百米Ÿflwyddyn AR nwyddau一个gwasanaethau MEGIS TG,cynnyrch i'r labordai,gwasanaethau glanhau,teithio,报价ymchwil,gwasanaethau ymgynghori交流adeiladu,mae'n rhaid i'r brifysgol sicrhau gwerth上午阿里安一个sicrhau EI BOD YN cydymffurfio。

Er bod gan y tîm caffael canolog gyfrifoldeb dros yr holl weithgarwch caffael gwerth uchel (>£25,000), mae'r Brifysgol yn gweithredu system gyllidebu ddatganoledig lle dirprwyir y cyfrifoldeb dros weithgarwch prynu gwerth isel (<£25,000) o ddydd i ddydd i'r colegau a'r unedau gwasanaethau proffesiynol. Y rheswm dros hyn yw eu bod nhw yn y lle gorau i wneud penderfyniadau er mwyn diwallu'r anghenion gweithredol. 

我gysylltuâ'rTIM caffael,anfonwch电子博斯特在 procurement@abertawe.ac.uk

gwybodaeth我gyflenwyr

美添caffael prifysgol abertawe YN cyflwyno tendrau AR gyfer contractau一个chytundebau amrywiol LLE bo'n briodol。在fframweithiau美hefyd gennym fynediad一个chytundebau YNŸ部门cyhoeddus交流YM MAES addysg uwch。

mae'r brifysgol YN gorff YNŸ部门cyhoeddus交流o'r herwydd mae'n cydymffurfioâchyfarwyddiaethau'r UE AR gyfer gwaith,nwyddau一个gwasanaethau sy'n FWY na'r trothwyon。 caiff unrhyw dendrau sy'n FWY na'r trothwyon欧盟hysbysebu AR gwerthwchigymru.

SUT我树 - prifysgol abertawe

caiff penderfyniadau阿兰prynuØddydd我ddydd欧盟gwneud AR lefel adrannol。 fodd bynnag,美prifysgol abertawe'n defnyddio edendrocymru AR gyferŸrhan fwyaf o'i gofynion prynu craidd。 dyma系统dendro electronig sy'n galluogi cyflenwyr sydd wedi'u cofrestru ARŸwefan我lawrlwytho dogfennau是dendrau一个chyflwyno ymatebion我dendrau。美hefyd YN rhoi cyfle我DRIN ymholiadau drwy'r bwrdd negeseuon格达thrywydd archwilio。

OS OES angen unrhyw gymorth arnoch阿兰cofrestru,神经鞘OS OES gennych unrhyw ymholiadau上午Ÿwefan,cysylltwchâ'rddesg gymorth AR 0800 368 4850 neu的E-bostiwch help@bravosolution.co.uk

amodau一个thelerau

奥尼nodir邪arall mewn ceisiadau AR gyfer dyfynbris NEU ddogfennau tendr,湄POB archeb brynu一个godir甘ýbrifysgol炔destun年amodau一个thelerau safonol一个nodir伤残人体育组织:

amodau一个thelerau

amodau一个thelerau ymgynghori 2018 甘gynnwysÿrheoliad diogelu数据cyffredinol(gdpr)

telerau safonol diogelu数据

 

gwybodaeth上午fathauØdwyll

gwybodaeth bwysig上午dwyll