库姆我hau'r hadau cyntaf炔ýfrwydr炔erbyn NEWID hinsawdd

Morwellt.

bydd prosiect peilot newydd YNG nghymru我adfer cynefin morol pwysig炔arwainýffordd我filiwnöhadau盖尔EU豪炔ýcynllun mwyaf我adfer morwellt炔ýdeyrnas unedig erioed。

湄morwellt炔DAL碳炔gyflymach呐choedwigoedd glaw - 一个gallai FOD炔ASED gwerthfawr iawn WRTH fynd i'r afaelâ'rargyfwng hinsawdd a'r argyfwng ecolegol。美的天空海洋救援,Y sefydliad cadwraethol blaenllaw WWF一个phrifysgol abertawe YN lansio'r prosiect我adfer morwellt,呃mwyn helpu'r cynefin pwysig HWN我ffynnu unwaith YN rhagor。  

byddÿprosiect peilot arloesol HWN炔Creu宾馆模型allai arwainýffordd AR gyfer prosiectau毛尔我adfer morwellt LEDLEDýdeyrnas unedig PE CAI EI fabwysiadu甘lywodraethau'r deyrnas unedig。炔年HAF埃莱尼,casglwyd miliwnöhadau o'r dolydd presennolöamgylch ynysoedd prydain,甘gynnwys YM mhorth dinllaen AR benrhyn丽茵,甘grŵpöwirfoddolwyr担arweiniad prifysgol abertawe。 aethpwyd位于y morwellt,sy'n tyfu mewn mannau cysgodolâDWR BAS AR水合年arfordir,trwy snorcelu,plymio一个cherdded trwy DWR。 torrwydŸgwelltâ'rhadau arnyn NHW我ffwrdd - 希伯来achosi unrhyw ddifrod i'r planhigyn - 交流wedyn aethpwydâNHW我labordai YM mhrifysgol abertawe。 AR HYNØbryd,马nhw'n CAEL欧盟didoli a'u paratoi YN联利支助沉闷的一个arloeswyd甘Ÿbrifysgol.caiff年hadau欧盟rhoi mewn bagiau hesian呃mwyn欧盟clymu我LAWR平移fyddan nhw'n CAEL欧盟plannu AR wely “R MORÿgaeaf HWN,AR safle YM湄山谷,先生benfro。炔ÿgorffennol mae'r奥达尔汉WEDI科利morwellt,OND湄ganddi'r nodweddion iawn阿兰dyfnderýDWR一个golau digonol i'r planhigyn oroesi。

格达chymorth cymunedau lleol,点头海草海洋救援YW adfer 2万米2 o'r planhigyn morol HWN YNG ngorllewin库姆,AR OL我HYD在部件92Y倾斜öforwelltýdeyrnas unedig ddiflannu炔ýganrif ddiwethaf。 mae'r dirywiad enfawr WEDI CAEL EI achosi甘lygredd,DWR FFO o'r TIR,datblygiadau AR年arfordir一个difrod甘sgriwiau gyrru一个chadwyni angori cychod。湄morwellt炔blanhigyn blodeuol morol sy'n DAL碳o'r atmosffer在35 gwaith炔gyflymach NA choedwigoedd glaw trofannol水合,甘olygu EI FOD炔ARF allweddol炔ýfrwydr炔erbyn newid的hinsawdd。 YN AML mae'n tyfu mewn dolydd tanddwr茅尔,sy'n amsugno碳deuocsid交流YN gollwng ocsigen。 WRTH i'r tannau barhau我anrheithio coedwig法年amason - 海基会Ÿddalfa garbon dirol fwyaf ARŸblaned - 湄ROLŸmoroedd WRTH阿塔尔·NEWID hinsawdd YN YN DOD bwysicach byth。

dywedodd亚历克泰勒,pennaeth波利西morol WWF:“美morwellt YN blanhigyn arbennig河畔yw'n CAELŸgydnabyddiaethŸmae'n EI haeddu,外轮mae'r dirywiad sydyn YN destun pryder毛尔。希forwellt,gallai'r myrddörywogaethau anhygoel sy'n dibynnu阿诺ddiflannu,bydd effaith ARýbwyd一个fwytawn一个bydd MAINT y个碳炔年amgylchedd炔cynyddu。

“OCHR YN OCHR天空海洋营救phrifysgol abertawe,rydyn ni'n galw AR lywodraethau我ddefnyddio'r模型美EIN prosiect YN EI greu我adferŸdolydd tanddwr ffrwythlon HYN。湄hefyd angen我lywodraethau weithio格达chymunedau lleol我sicrhauýcaiffýmannau hollbwysig HYN EU rheoli'n DDA。瘿ÿdeyrnas unedig arwainý比亚迪炔ýgwaithöadfer iechydýmoroedd一个brwydro炔erbyn NEWID hinsawdd,OS yw'n defnyddio'r datrysiadau湄NATUR炔EU darparu“。

湄天空海洋援救(ymgyrch天空我威娜iechydÿmoroedd,lleihau EIN defnyddöblastigau交流ysbrydoli miliynauöbobl我wneud newidiadau),WWF一个phrifysgol abertawe WEDI DOD ynghyd我weithio ARýprosiect HWN oherwydd BOD morwellt炔hanfodol i'n moroedd ACŸ胆helpu我ddatrys rhaiØbroblemau amgylcheddol mwyafÿ比亚迪:

●炔FYD-eang,湄morwellt炔gyfrifol上午10%o'r碳ddelir甘ÿmoroedd,尔脉暗淡OND 0.2%氧气wely'r MOR mae'n EI gorchuddio

●mae'n bwysig AR gyfer bioamrywiaeth,甘weithredu邪meithrinfa我amrywiaeth fawrØfywyd morol,邻forfeirch sydd mewn perygl我falwod MOR lliwgar。胆万米2 øforwellt gynnal 80000öbysgod 100 miliwnÒinfertebratau。

●mae'n gynefin hollbwysig我lawer o'r pysgod一个fwytawn魔ÿpenfras,Y lleden a'r morlas

●mae'n helpu我warchod EIN harfordiroedd rhag erydiad trwy amsugno egni'r tonnau 

●mae'n cynhyrchu ocsigen 

●mae'n helpu我lanhau'r moroedd trwy amsugno maetholion llygru一个gynhyrchir甘bobl ARÿ蒂尔 

dywedodd博士理查德·昂斯沃斯,prifysgol abertawe,cyfarwyddwr年elusen gadwraethol项目海草一个biolegydd arweiniolŸprosiect:“OS ydym妮eisiau rhoi i'n pysgodfeydd A'N harfordiroeddŸpotensial我ymaddasu我hinsawdd sy'n NEWID YN gyflym,美angen INNI adferŸcynefinoedd a'r fioamrywiaeth sy'n欧盟gwneud YN gynhyrchiol。 bydd arddangosÿpotensial i'r gwaithöadfer EIN hamgylchedd morol FOD炔ystyrlon,gobeithiwn,炔gatalydd AR gyfer adferiad pellach moroeddýdeyrnas unedig“。

美prosiect海草海洋救援YN golygu gweithio格达chymunedau lleol盈ngorllewin库姆我gynllunio'r prosiect。点头arall甘Ÿgwaith YW hyrwyddo dealltwriaethØbwysigrwydd morwellt a'r buddion posiblŸ胆欧盟Creu宾馆i'r奥达尔。炔ogystalâchynnal cynnydd mewn pysgod,crancod一个berdys,一个fyddöFudd语我bysgotwyr,mae'n debygolÿbyddýDWR炔ýmannau LLE mae'r morwellt炔tyfu炔gliriach,甘hybu gweithgareddau chwaraeon DWR炔lleol。 Ÿ点头YW gwaith SUT dangosŸ胆cymunedau一个chadwraeth weithio mewn cytgord。

rhannu'r stori