ymateb我coronafeirws:cyngor一个gwybodaeth ddiweddaraf
Llun o ddau ferch sy'n gweithio yn y brifysgol

EIN hymrwymiad

mae'r coleg peirianneg WEDI ymrwymo我greu amgylchedd gwaith cefnogol一个chynhwysol i'r霍尔员工myfyrwyr,LLE胆PAWB gyrraedd欧盟llawn botensial。

cawsom wobr efydd雅典娜天鹅YM误hydref 2016年

gweler EIN CAIS AR gyfer gwobr efydd雅典娜天鹅YMA。

OS hoffech ragorØwybodaeth E-bostiwch: engineering@swansea.ac.uk.

雅典娜天鹅 Logo