美angen艾希BOD YN hynod ymroddedig,YN benderfynol交流YN angerddol上午艾希pwnc呃mwyn ymgymrydâGRADD ymchwil,OND希伯来OS NAC奥尼白,美llawerØfanteision AR OL EI chwblhau.dyma ychydigØresymau PAMÿdylech ddewis GRADD ymchwil YN abertawe:

1. gwella sgiliau一个chyflogadwyedd

byddŸsgiliau a'r rhinweddauŸbyddwch YN欧盟datblygu drwy gydol艾希astudiaethau YN gwella艾希CV交流YN tynnu sylw atoch mewn marchnad swyddi gystadleuol我raddedigion。

oherwydd NAD OES llaweröraddedigion炔dewis astudio GRADD ymchwil,bydd cymhwyster AR lefel uwch炔tynnu sylw atoch炔ogystalâdatblygu艾希sgiliau trosglwyddadwy炔ÿmeysydd canlynol:

  • cyfathrebu一个gweithio mewn TIM
  • rheoli prosiect
  • dadansoddi数据
  • sgiliau TG uwch
  • datrys problemau
  • meddwl YN annibynnol
  • meddwl YN feirniadol
  • sefydliad
  • rheoli amser

bydd POB GRADD ymchwil炔abertawe炔rhoi cymhwyster一个gydnabyddir炔rhyngwladol我智 - ýbydd POB cyflogwr YM mhob diwydiant炔EI gydnabod a'i wobrwyo。

byddwch炔FWY tebygolösicrhau swydd一个denu cyflog uwch格达GRADD ymchwil,一个fydd炔golyguýgallwch FOD炔hyderusö广告大鹿岛艾希buddsoddiad mewn addysg OL-raddedig。

2. paratoi AR gyfer gyrfa academaidd neu的ymchwil

OS ydych YN dymuno dilyn gyrfa mewn ymchwil academaidd,bydd doethuriaeth YN hanfodol呃mwyn rhoi'r sgiliau,Y profiad a'r cymhwyster / cymwysterau angenrheidiol我阴气。

AR gyfer gyrfaoeddŸTU hwnt i'r比亚迪academaidd,湄GRADD ymchwil炔ddymunol oherwyddýbydd gennychýsylfaen ddamcaniaethol a'r profiad ymarferolý湄sefydliadau ymchwil一个diwydiannau炔gofyn amdanynt。

3. hyblygrwyddÿrhaglen

美rhaglen ymchwil YN ddelfrydol OS ydych YN ystyried gwneud ymchwil mewn MAES penodol rydych YN angerddol amdano,神经鞘艾希BOD YN YSU上午ryddid我ddewis年HYN rydych chi'n EI astudio一个SUT rydych chi'n astudio。

美graddau ymchwil YN rhoi'r cyfle我阴气ddilyn MAES arbenigolØddiddordeb,AC YN艾希galluogi我siapio pwnc艾希astudiaethau mewn MODD unigryw一个nodweddiadol。

rydych YN rhydd我ddewis艾希pwnc astudio,我gynllunio AC I wneud艾希gwaith ymchwil艾希勋o'r cychwyn cyntaf cyhydâBOD gennym年arbenigedd academaidd我的投资回报率cyngor我阴气交流arwain艾希astudiaethau。

希伯来unrhyw ddarlithoedd NEU seminarau AR年amserlen,bydd gennych年hyblygrwydd我astudio'n annibynnol一个dewis pryd一个BLE byddwch YN astudio。

4. gwobr ddeallusol

美GRADD ymchwil YN rhoi'r cyfle我阴气lywio cyfeiriad艾希astudiaethau。 ønodi'r broblem ymchwil,dewisÿfethodoleg ymchwil briodol,ymgymrydâ'rgwaith ymchwil一个dadansoddi一个chofnodi'r canlyniadau,byddwch炔rheoli艾希prosiect ymchwil艾希勋一个bydd gennychýrhyddid我archwilio llwybrau eraill WRTH iddynt GODI。

øganlyniad,cewch艾希gwobrwyoârhaglen ddeallusol ysgogol sy'n rhoi'r cyfle我智位于y corfföwybodaeth炔艾希pwnc MAES一个chyhoeddi艾希canlyniadau ychwanegu。

byddwch炔CAELýcyfle我weithio格达rhaiöacademyddion blaenllaw'r比亚迪DOD炔arbenigwr炔艾希braint艾希勋。

bydd艾希traethawd ymchwil terfynol wedi'i rwymoâlledr YN parhau我FOD YN destun balchder上午niferØflynyddoedd AR OL我阴气gwblhau艾希astudiaethau。

rhaglenni ymchwil