ymateb我coronafeirws:cyngor一个gwybodaeth ddiweddaraf

hysbysiad pwysigynglŷnâgwasanaethau'r llyfrgell

炔SGIL newidiadau我ganllawiau llywodraeth库姆一个phenderfyniadau甘reolaethýbrifysgol阿兰covid-19,efallai bydd gofyn我NI wneud newidiadau i'n gwasanaethau,weithiau AR FYR rybudd。

byddwn YN diweddaru EIN tudalennau GWE YN gyson gydag unrhyw wybodaeth newydd OND weithiau bydd PETH OEDI YN anocheladwy。

sylwer,mae'r llyfrgelloedd AR AGOR炔unig AR gyferýgwasanaethau amodedig AR年amseroedd penodol。

gofynnir我智beidio AG ymweldâ'rllyfrgell希伯来艾希cerdyn adnabod prifysgol(neu的brawf adnabod arall sydd EI angen AR gyfer casglu艾希cerdyn,E.E.艾希pasbort)一个chadarnhad o'ch archeb LLEÿ博angen,E.E. AR gyfer CAIS一个chasglu NEU archebion AR gyfer mannau astudio。

diweddariad AR bandemig covid-19甘ÿllyfrgell

瘿年wybodaeth ARŸdudalen黉NEWID oherwydd cyfyngiadau pandemig covid-19。 ewch我dudalen哈范ÿ gweithrediad cyfredol gwasanaethau'r llyfrgell。