ymateb我coronafeirws:cyngor一个gwybodaeth ddiweddaraf
Postgraduate courses

美colegŸgwyddorau DYNOL交流iechyd YN CAEL EI arwain甘ymchwil a'i yrru甘ymarfer。 rydym炔datblygu rhaglenni,modiwlau,一个phrosiectau ymchwil我ymateb i'r galw o'r gweithlu iechyd一个gofal cymdeithasol。

梅甘lawer o'n人员gymwysterau deuol,甘ddodâblynyddoeddØbrofiad proffesiynol ymarferol我yrfa academaidd。美nifer o'n人员wedi'u hach​​redu,wedi'u cymeradwyo,neu'n derbyn cefnogaeth甘sefydliadau allanol sefydledig,甘gynnwysÿcoleg nyrsio brenhinol,sefydliad gwaith chwarae therapiwtig prydain,Y cyngor nyrsio一个bydwreigiaeth,a'r cyngor proffesiynau iechyd。

rhaglenni OL-raddedig一个addysgir