<kbd id="44w00ets"></kbd><address id="nprx4ica"><style id="9d62xttm"></style></address><button id="87wvvv0t"></button>

     Ydych chi'n ystyried astudio trwy gyfrwng y Gymraeg?

     500 Internal Server Error

     Internal Server Error

     The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.

      

     Gwelwyd gynnydd sylweddol yn y nifer o geisiadau a dderbyniwyd dros y ddwy flynedd ddiwethaf gan osod safon uchel i’r gystadleuaeth.  Eleni medrwyd dyfarnu bwrsariaethau i’r Coleg Peirianneg am y tro cyntaf ynghyd a chyrsiau megis Biocemeg a Geneteg yn dilyn penodiadau cyfrwng Cymraeg diweddar dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  

     Mae dau gynllun yn bodoli:

     Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg 

     Dyma gynllun ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi dewis dod i Brifysgol Abertawe ac sydd yn ystyried astudio trwy gyfrwng y Gymraeg lle bo cyfle, yn hytrach na thrwy’r Saesneg. Mae’r cynllun hwn yn agored i fyfyrwyr lefelau Sylfaen, 4, 5, 6, a 7 ac mae 55 o ysgoloriaethau o £300 yr un ar gael i’r rhai sy’n dewis astudio 40 credyd neu fwy drwy gyfrwng y Gymraeg.  

     I wneud cais ar gyfer Ysgoloriaeth mae angen i chi dychwelyd y ffurflen hon wedi ei chwblhau yn llawn at Lois Wyn Griffiths ar y manylion isod erbyn 5pm ar ddydd Gwener 18 Hydref 2019 - Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg

      

     Bwrsariaethau cyfrwng Cymraeg 

     Mae’r gystadleuaeth hon yn cynnig 8 bwrsari o £100 yr un i fyfyrwyr lefelau Sylfaen, 4, 5, 6, a 7 sydd yn astudio o leiaf 5 credyd o fodiwl trwy gyfrwng y Gymraeg mewn un semester. Mae’r bwrsariaethau hyn yn agored i fyfyrwyr sy’n astudio yn y meysydd isod;

     • Hanes
     • Astudiaethau'r Cyfryngau
     • Peirianneg
     • Mathemateg
     • Ffiseg
     • Gwaith Cymdeithasol
     • Meddygaeth
     • Biocemeg a Geneteg
     • Bydwreigiaeth
     • Nyrsio
     • Seicoleg
     • Gwyddor Chwaraeon
     • Biowyddorau
     • Astudiaethau Busnes 

     I wneud cais ar gyfer Bwrsariaeth mae angen i chi dychwelyd y ffurflen hon wedi ei chwblhau yn llawn at Lois Wyn Griffiths ar y manylion isod erbyn 5pm ar ddydd Gwener 18 Hydref 2019 - Ffurflen Gais Bwrsariaethau Cyfrwng Cymraeg

      

     Telerau ac Amodau

     Darllenwch y Telerau ac Amodau cyn cwblhau cais.

     Mae'r dyddiad cau am 5pm ar ddydd Gwener 18 Hydref 2019.

      

     Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â

     Lois Wyn Griffiths,

     Swyddfa Academi Hywel Teifi

     163 Talbot

     Campws Singleton

     01792 29 (5895)

     l.w.griffiths@abertawe.ac.uk

      

      

       <kbd id="317r4mak"></kbd><address id="ijgx72ug"><style id="yujcpva8"></style></address><button id="7nfndrr0"></button>