dewis astudio trwy gyfrwngÿgymraeg

美darpariaeth academaidd cyfrwng cymraeg prifysgol abertawe WEDI cynyddu'n sylweddol的数字读出Ÿblynyddoedd diwethaf。 trwy waith academi hywel teifi,canolfanÿbrifysgol sy'n arwain ARÿdatblygiadau HYN,A'N partneriaethâ'rcoleg cymraeg cenedlaethol,湄prifysgol abertawe炔cynnig cyfleoedd unigryw一个chyffrous一个fydd炔DY baratoi AR gyfer gyrfa lewyrchus YNG nghymru一个“R TU hwnt。 dyma sylwadau甘RAI o'n graddedigion sydd WEDI manteisio ARŸddarpariaeth cyfrwng cymraeg。