YMATEB I CORONAFEIRWS:CENGOR A GWYBODAETH DDIWEDDARAF

Prifissgol Abertawe.

Prifissgol Sy'n Cael Ei Harwain Gan Ymchwil Yw Prifissgol Abertawe.,Sydd Wedi Bod Yn Gwneud Gwahaniaeth ers 1920. Mae Ein Cymuned Amrywiol A Chroesawgar Yn Ffynnu Ar Archwilio A Darganfod,Gyda Chydbwysedd O AddysGu Ac ymchwil. Rhagorol,Ynghyd Ag Ansawdd Bywyd Gwych。

Mae Ein Campyog Glan-MôrGodidogyn ein gwneud yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr a offyfyrwyr offyson cwr o'r byd,sy'n galluogi'r bobl sy'n ymunoâni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy'n eu parato ar gyfer Gyrfaoedd Llewyrchus A Llwyddiannus。

Llun gyda'r Fframwaith rhagoriaeth addysgu Aur
Logo enillydd Gwobr What Uni
6ed Yn Y Deyrnas Unedig ar gyfer boddhad myfyrwyr (NSS 2020)
Complete University Guide - Ymhlith 15 Orau yn y Deyrnas Unedig ar Gyfer Rhagolygon Gyrfa 2021
Athena Swan Silver Award
Logo 100 cyflogwr gorau Stonewall
The Guardian University Guide - 25 Uchaf yn y du Prifysgol 2021

* yn seiliedig ar y rhest o 131 o sefydliadau sy'n ymddangos yn y diedy大学指南。