冠状病毒:最新信息

条款和条件

湄prifysgol abertawe炔法尔狮ögyflwyno ysgoloriaethau一个bwrsariaethau我fyfyrwyr sy'n dewis astudio trwy gyfrwngÿgymraeg。美DAU gynllun YN bodoli:

ysgoloriaethau cyfrwng cymraeg abertawe 2019-20:

 • mae'r ysgoloriaethau AR AGOR我fyfyrwyr newydd AC 我fyfyrwyr sydd eisoes炔ýbrifysgol sy'n dewis astudio modiwlau trwy gyfrwngýgymraeg LLE博cyfle炔hytrACh呐thrwy'r saesneg
 • 55öysgoloriaethauö£300 AR盖尔我fyfyrwyr sy'n dewis astudio 40 credyd NEU FWY mewn blwyddyn drwy gyfrwngÿgymraeg。
 • 昏暗的OND AR gyfer 联合国blwyddyn Ÿcaiff年ysgoloriaeth EI rhoi我鲍勃myfyriwr sydd YN llwyddiannus - MI fydd angen cyflwyno CAIS newydd YNŸflwyddyn academaidd nesaf呃mwyn derbyn ysgoloriaeth贝拉赫。 NI ellir卡里奥ysgoloriaeth ymlaen i'r flwyddyn ACademaidd nesaf。
 • mae'r cynllun炔agored我fyfyrwyr colegÿgwyddorau; colegÿcelfyddydau a'r dyniaethau; ÿcoleg peirianneg; coleg gwyddorau DYNOL交流iechyd; ysgolÿgyfraith;年ysgol reolaeth a'r ysgol feddygaeth。 eithrir myfyrwyrŸBA cymraeg甘麦cymraeg YW iaithŸcwrs HWN YN gyfangwbl。
 • mae'r cynllun炔agored我fyfyrwyr lefel sylfaen,4,5,6 7 AR gyfer 2019-20炔unig。
 • dyrennir年ysgoloriaethau trwy gystadleuaeth。 bydd rhaid我鲍勃myfyriwr lenwi ffurflen盖斯一个chaiffýcyllid EI ddyrannu AR帆perfformiad graddau lefel一个neu的ýflwyddyn flaenorolöastudio炔ýbrifysgol交流AR帆datganiad personol炔ÿCAIS。
 • gosodir AMOD ynghlwm WRTHŸcynllun HWN,海基会BOD disgwyl i'r myfyriwr sydd YN derbyn ysgoloriaeth weithredu魔llysgennad AR跑Ÿgymraeg YM mhrifysgol abertawe。 bydd angen i'r unigolyn FOD AR盖尔·我gyfrannu在waith hyrwyddo'r ddarpariaeth cyfrwng cymraeg ymhlith myfyrwyr一个darpar fyfyrwyr trwy lwyfannau MEGIS diwrnodau agored,ymweliadau ysgolion交流炔ÿblaen。广告delir costau teithio allai FOD ynghlwm WRTHŸgwaith HWN。
 • rhaid我ymgeiswyr FOD YN aelodau o'r coleg cymraeg cenedlaethol。我wybodaeth AC ER mwyn ymaelodi,ewch我 www.colegcymraeg.AC.uk/ymaelodi。 NI chaiff ceisiadau甘ymgeiswyr sydd DDIM YN aelodau欧盟hystyried。
 • bydd gofyn我ymgeiswyr nodi PA fodiwlauýmaent WEDI cofrestru i'w hastudio一个胆ýrheini FODöfewn MAES EU pwnc GRADD neu的ÝTU hwnt(格达chytundeb cyfarwyddwrýcwrs GRADD一个astudir)。
 • telir年ysgoloriaeth mewn DAU daliad,联合国AR ddiwedd学期未交YNA AR ddiwedd学期DAU。 cynhelir dathliad YM误rhagfyr AR gyfer enillwyr年ysgoloriaethau HYN。

 

 

 

 bwrsariaethau cyfrwng cymraeg 2019-20:

 

 • mae'r bwrsariaethau AR AGOR我fyfyrwyr newydd AC 我fyfyrwyr sydd eisoes炔ýbrifysgol sy'n dewis astudio rhan o'u GRADD trwy gyfrwngÿgymraeg
 • cynigir bwrsariaethø£100 I RAI sydd炔dilyn øleiaf 5 credyd ØØfodiwl trwy gyfrwng cymraeg。美 8个bwrsariaeth AR盖尔。
 • ÿmeysydd cymwys AR gyferýcynllun HWN YW peirianneg,mathemateg,biowyddorau,ffiseg,meddygaeth,biocemeg一个geneteg,gwyddor chwaraeon,nyrsio,bydwreigiaeth,gwaith cymdeithasol,seicoleg交流astudiaethau比讷。
 • 昏暗的OND AR gyfer 联合国blwyddyn ŸcaiffŸfwrsariaeth EI rhoi我鲍勃myfyriwr sydd YN llwyddiannus - MI fydd angen cyflwyno CAIS newydd YNŸflwyddyn academaidd nesaf呃mwyn derbyn bwrsariaeth贝拉赫。 NI ellir卡里奥bwrsariaeth ymlaen i'r flwyddyn ACademaidd nesaf。
 • mae'r cynllun炔agored我fyfyrwyr lefel sylfaen,4,5,6 7 AR gyfer 2018-19炔unig。
 • cystadleuaeth fydd提问。 bydd rhaid我ymgeisydd wneud CAIS一个chaiffýcyllid EI ddyrannu AR帆perfformiad graddau lefel一个neu的ýflwyddyn flaenorolöastudio炔ýbrifysgol交流ARýdatganiad personol fydd炔ÿCAIS。
 • bydd gofyn我ymgeiswyr nodi PA fodiwlauýmaent WEDI cofrestru i'w hastudio AG iddynt妖精cyfrwng cymraeg一个胆ýrheini FODöfewn MAES EU pwnc GRADD neu的ÝTU hwnt(格达chytundeb cyfarwyddwrýcwrs GRADD一个astudir)。
 • caiffŸcyllid荣大路i'r myfyriwr AR ddiwedd Ÿ学期ŸcwblheirŸmodiwl cyfrwng cymraeg呃mwyn sicrhau BOD年oriau'n CAEL欧盟cyflawni甘ÿmyfyriwr。 cynhelir dathliad YM误rhagfyr AR gyfer enillwyr年ysgoloriaethau HYN。
 • rhaid我ymgeiswyr FOD YN aelodau o'r coleg cymraeg cenedlaethol。我wybodaeth AC ER mwyn ymaelodi,ewch我 colegcymraeg.AC.uk/ymaelodi。 NI chaiff ceisiadau甘ymgeiswyr sydd DDIM YN aelodau欧盟hystyried。

 

 

 

ymholiadau pellACh

OS OES gennych unrhyw ymholiadau pellACh,cysylltwchâ

洛伊丝WYN格里菲思,swyddfa ACademi hywel teifi 01792 29(5895)

 

 

dyddiad CAU:下午5点16 AR 2019 hydref